PRÁVNÍ A MARKETINGOVÉ PŘEKLADY

z angličtiny do francouzštiny, slovenštiny a češtiny
z francouzštiny do slovenštiny a češtiny a naopak

MARKETINGOVÉ PŘEKLADY

Vaším hlavním cílem je mezinárodní rozvoj vašeho podniku a proto hledáte profesionálního překladatele nejenom pro překlad nebo úpravu
Vašich katalogů výrobků,
dokumentace pro tisk, vydávaných tiskovin,
argumentace prodejců & uvádění výrobků na trh,
prezentace Vaší firmy,
Vaši webové stránky, informačních dopisů,
a spolehlivé překlady vašich dokumentů, ale také a především odborníka schopného převést Váš záměr a krédo Vaší společnosti do cílového jazyka.
Potřebujete lingvistu, jenž mluví plynně daným jazykem, ale také zkušeného marketingového specialistu s rozsáhlou znalostí ekonomických a kulturních reálií dané země, který zajistí, aby Vaše obchodní informace zůstala pádná i v přeložené verzi.

(…číst dál)

PRÁVNÍ PŘEKLADY

Potřebujte s Vašimi zahraničními partnery konkretizovat dohody, porozumět zahraničním právním dokumentům, hledáte profesionální překlad
Vašich smluv, dohod, dokumentů o partnerství,
obchodní ch podmínek, zpráv, korespondence,
zápisů, stanov, návrhů, soudních písemností,
podání a vyjádření, rozsudků, rozhodnutí,
odvolání, obsílek,
nebo ověřených překladů Vašich úředních listin.

V právu není místo na improvizaci! Právnické termíny mohou mít v různých zemích velmi odlišné významy. Váš francouzský právní zástupce potřebuje rozumět obsahu právního dokumentu, aby byl schopen ve spolupráci se svým anglickým nebo americkým, slovenským či českým protějškem vytvořit působivou strategii. Váš překladatel musí znát právní předpisy té které země a tak být schopen dodat věrný a použitelný překlad.
(…číst dál)

 

PŘEKLADY Z OBLASTI MARKETINGU A OBLASTI PRÁVA

Jak tyto oblasti spolu souvisí?
Tím spojením je SLOVO. Přesné a pádné, uvážené a smysluplné, pochvalné a odpovídající. SLOVO nebo lépe SLOVA k PŘEKLADU vašich myšlenek, spolehlivě a způsobem odpovídajícím zamýšlenému cíli.
Oblasti marketingu a práva zdůrazňují přesný smysl slova a tak jsou od sebe vzdáleny jen z vnějšího pohledu. Překlad textu, který používá přesná slova a odpovídající styl vyžaduje nejenom hluboké znalosti v dané oblasti ale také kulturní a socioekonomické informace o dotčených zemích.
A přesně tento způsob a osobní přístup Vám nabízí Accent-Solutions.cz:
Ustanovit „ jednotu smyslu ” k vyjádření celého bohatství rozdílů.