Marketingové preklady

Prečo hľadať profesionálneho prekladateľa, keď sa internet hemží prekladmi zadarmo? Je to lákavé … ale skúste si sami prečítať automatický preklad filozofie Vašej spoločnosti alebo marketingových podkladov Vášho nového výrobku… Je výsledok efektívny, natoľko aby presvedčil Vášho zahraničného klienta? „Pretlmočí“ Vaše zanietenie a angažovanosť pre výrobok či službu, ktorú ponúkate? Odpovedali ste NIE? Správne ! Dôvodom je jednucho skutočnosť, že automatický prekladač je len stroj, a nech je akokoľvek výkonný, dokonca aj inteligentný, chýba mu zmysel pre slová, zhodnotenie kontextu a rozhodujúci prínos ľudskej tvorivosti.
A práve túto „pridanú hodnotu“ vám ponúkam: aby Vaše marketingové materiály boli rovnako presvedčivé vo francúzštine ako sú v slovenčine, aby sa Vaši zákazníci nepozastavovali nad čudnými a nepoužívanými výrazmi v texte, ale aby sa plne sústredili na Vašu argumentáciu a prijali ju bez výhrad.

Ponúkam vám osobný prístup profesionálnej prekladateľky, ktorá pracuje na „mieru“, podľa vašich predstáv tak, aby Vaša medzinárodná komunikácia bola čo najúčinnejšia.

Niekoľko príkladov nedávno preložených textov:

Marketingové texty :
* Tlačové správy o obchodných, finančných a ekonomických aktualitách firiem, s dôrazom na informácie, ktoré „zapôsobia“ v danej krajine
* Propagačný Newsletter svetoznámej značky potápačského výstroja, alebo akými slovami sa obrátiť na nadšencov
* Komplexné uvedenie nového špičkového elektronického výrobku na trh (špecifikácia výrobku, obal, obchodná argumentácia pre predajcov,
tlačové správy, návod na použitie), komplexné zabezpečenie a realizácia premyslená do najmenšieho detailu
* Katalógy výrobkov, zreteľné a zrozumiteľné, nevyhnutné pre presadenie značky a obchodného mena v medzinárodnom kontexte
* Webové stránky výrobcu technického textilu a výrobcu značkového športového oblečenia.Web predstavuje nevyhnutný nástroj obchodnej značky, tak aby vzbudil okamžitú pozornosť užívateľa tým, že hovoríte jeho jazykom.
* Návody na obsluhu (samohybné vozidlo, námorná elektronika, potápačská výstroj, výrobky osobnej bezpečnosti, interaktívna školská tabuľa), dokumentácia nevyhnutne potrebná pre užívateľa, i pre jeho bezpečnosť, a zároveň ekonomicky rentabilná pre Vaše podnikanie ( Oddelenia styku s klientami sú odbremenené od sťažností a rozhorčení užívatelia, ktorí nepochopili návod nebombardujú svojimi telefonátmi a ani nepreťažujú linky zamestnancov).

Ako sa presadiť na novom trhu? Musíte súrne zatelefonovať zahraničnému partnerovi? Potrebujete podporu vo vyhľadávaní informácií v zahraničí? Konferenčný hovor so zahraničným partnerom Vám môže ušetriť značné finančné prostriedky.

Ako prekladateľka, Vám môžem pomôcť vo Vašom zámere. Moja „pridaná hodnota“ sa premietne do hodnoty Vášho podnikania. Pomožem Vám dosiahnuť ciele pri Vašom medzinárodnom rozvoji a postupe.

Kontaktujte ma a porozprávajme sa o Vašich zámeroch.