MARKETINGOVÉ & PRÁVNE & SÚDNE PREKLADY

z angličtiny do francúzštiny, slovenčiny a češtiny
z francúzštiny do slovenčiny a češtiny a naopak

MARKETINGOVÉ PREKLADY

Medzinárodný rozvoj Vášho podnikania je Vaším hlavným cieľom a hľadáte profesionálneho prekladateľa
nielen na preklad a úpravu
Vašich katalógov,
tlačových správ, propagačných materiálov,
prezentácie Vašej firmy, uvedenia nového výrobku na trh,
Vašej webovej stránky, newsletteru,
ale tiež a predovšetkým, odborníka schopného preložiť výročnú správu, filozofiu či motto Vašej spoločnosti do cieľového jazyka.

Potrebujete lingvistu, ktorý samozrejme perfektne ovláda jazyk, ale i skúseného odborníka marketingu s rozsiahlou znalosťou sociologických poznatkov o danej krajine, aby sa zachoval zmysel a štýl Vašej reklamy.

čítať ďalej

PRÁVNE PREKLADY

Keď uzatvárate dohody so zahraničnými partnermi, musíte sa oboznámiť s obsahom právneho dokumentu, hľadáte profesionálny preklad
obchodných zmlúv a dohôd,
obchodných podmienok,
verejných súťaží a tendrov,
správ, zápisníc, stanov,
návrhov, odvolaní, vyjadrení,
predvolaní, rozsudkov a rozhodnutí
alebo súdny preklad Vašich dokladov.

V práve sa ťažko improvizuje! Právne termíny môžu obnášať odlišné koncepty v rôznych krajinách. Váš francúzsky alebo slovenský právnik potrebuje porozumieť právnemu dokumentu, aby vytvorili efektívnu stratégiu s anglickými a americkými kolegami. Prekladateľ musí ovládať právne pojmy týchto krajín, ak chce dodávať spoľahlivé a použiteľné preklady.

čítať ďalej

 

MARKETINGOVÉ & PRÁVNE PREKLADY

„Ako vlastne tieto dve oblasti spolu súvisia ?“ pýtate sa …
Marketing a právo sú odbory spojené SLOVOM! SLOVO alebo lepšie povedané SLOVAMI: správne a výstižné, adresné a adekvátne, pochvalné a vhodné, vybrané tak, aby ich výsledkom bol spoľahlivý preklad významu v podobe textu podľa Vašich potrieb a cieľov.
Marketing a právo sú odbory, ktoré kladú dôraz na presný význam slov a preto sú len zdanlivo vzdialené jeden od druhého. Použitie správneho výrazu a štýlu pri preklade textu vyžaduje dôkladnú znalosť nielen danej témy, ale i kultúrnych a sociálno-ekonomických údajov krajín východiskového a cieľového jazyka.
A práve takýto osobný prístup Vám ponúka Accent-Solutions.sk :
Preklad Vašich textov na základe „významového ekvivalentu“, tak, aby sa zachovala bohatá výrazová rôznorodosť.